رزومه دکتر ادیبی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگي: مهدی ادیبی سده

متولد : 1329

وضعيت تاهل: متاهل

محل تولد: خرمشهر

لیسانس : جامعه شناسی دانشگاه تهران

فوق لیسانس : جامعه شناسی دانشگاه تهران وبردوی فرانسه

دکتری : جامعه شناسی دانشگاه بردوی فرانسه

- کتاب های چاپ شده :

الف- جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی ، انتشارات سمت ، تهران ، 1369 چاپ هشتم

ب- جامعه شناسی گروه های کوچک ، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان ، اصفهان ، 1381

- طرح های تحقیقاتی :

الف- بررسی وضعیت شغلی مهاجرین جنگ تحمیلی در اصفهان ، سال اجرا 1366 و سال خاتمه 1368 ، طرح پژوهشی دانشگاه اصفهان ، نوع همکاری : مجری طرح

ب- بررسی عوامل مداخله گر بر بیکاری جوانان اصفهان ، طرح سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1383 نوع همکاری : مجری طرح .

ج- بررسی وضعیت فرهنگ تغذیه اصفهان ، سال اجرا 1378 و سال خاتمه 1379 ، طرح پژوهشی موسسه تغذیه ایران ، نوع همکاری : همکار طرح .

- سمینارها و همایش های داخلی و بین المللی :

رديف

موضوع سمینار

عنوان مقاله چاپ شده

شهر

سال

1

دومین سیاست های توسعه مسکن در ایران

بررسی ابعاد اجتماعی مسکن و ...

تهران- وزرات مسکن و شهرسازی

1374

2

بررسی فقر و فقرزدائی

برشمردن عوامل ایجاد فقر و ... (خلاصه و اصل مقاله چاپ شده)

تهران- سازمان برنامه و بودجه

1375

3

سومین کنفرانس بین المللی بازسازی جنگ

بازسازی ، توسعه اجتماعی- اقتصادی و امنیت ملی

(خلاصه و اصل مقاله)

تهران- ستاد بازسازی جنگ تحمیلی

1376

4

دومین کنگره بین المللی حضرت امام (ره) و فرهنگ عاشورا

نقش رهبری حضرت امام (س) در مراحل مختلف انقلاب اسلامی

تهران- دفتر نشر آثار حضرت امام خمینی (ره)

1375

5

شیوه های آشناسازی جوانان با مواریث فرهنگی

جوانان و آینده نگری

اصفهان- استانداری

1375

6

جغرافیا و کاربردهای دفاعی و امنیتی

جایگاه ژئوپلیتیکی ایران پس از جنگ سرد

تهران- دانشگاه امام حسین (ع)

1377

7

بررسی راهکارهای حفظ و تداوم فرهنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

آسیب ها و موانع حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس

اصفهان- دانشکده افسری

1381

8

کنگره بزرگداشت سرداران شهید استان اصفهان

نقش سرداران شهید در فرهنگ جاری جهان

اصفهان- ستاد برگزاری کنگره شهدای اصفهان

1375

9

سومین سمینار تبیین اندیشه های دفاعی حضرت امام (ره)

نقش مردم در مقابله با تهاجم فرهنگی (چکیده و اصل مقاله چاپ شده)

تهران- ارتش جمهوری اسلامی ایران

1375

10

نقش سپاه در بازسازی و امنیت ملی و دفاع از کشور

تأثیر متقابل توسعه اقتصادی- اجتماعی بر امنیت

تهران- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

1375

11

اولین سمینار بررسی مشکلات ازدواج جوانان

ازدواج جوانان یک مشکل شهرنشینی

مبارکه- دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه

1379

12

ششمین سمینار دفاع مقدس

تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق علیه ایران

اصفهان- دانشکده افسری

1385

13

همایش سراسری بررسی راهکارهای حفظ و تداوم فرهنگ جنگ

آسیب ها و موانع حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس

تهران

1381

14

همایش ملی و تبلیغات در جنگ

نقاط قوت و ضعف تبلیغات ما و دشمنان

تهران

1381

15

همایش ملی جوانان و مناسبات نسلی در ایران

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر انزوای جوانان با تأکید بر جوانان پسر 25-17 ساله همدان

تهران- جهاد دانشگاهی

1383

16

همایش خلیج فارس در گستره تاریخ

اهمیت استراتژیک خلیج فارس

اصفهان- گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

1384

17

جهانی سازی ، همگرائی یا واگرائی

سیاست خارجی امریکا و جهانی شدن (به زبان انگلیسی)

اصفهان- روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

1386

18

همایش بین المللی نقش زنان در توسعه علوم فرهنگ و تمدن اسلامی

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان بوشهر

اصفهان

1385

مقالات چاپ شده در مجلات مروری ، علمی- ترویجی و علمی- پژوهشی :

ردیف

نام مجله

عنوان مقاله چاپ شده

شهر

سال

1

دانشگاه اسلامی

تبادل یا تهاجم فرهنگی ریشه یابی و سیاست گذاری

تهران

1376

2

فصلنامه علمی- ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 10

اثرات اجتماعی سنت وقف

زاهدان

1379

3

فصلنامه فرهنگی- هنری ، سیاسی و اجتماعی حضور شماره 23

احیاء اندیشه اعتقاد به حکومت اسلامی و رهبری دینی

تهران

1377

4

فصلنامه علمی- ترویجی ، سیاسی و اقتصادی اطلاعات شماره 146- 145

جایگاه ژئوپلیتیکی ایران پس از جنگ سرد

تهران

1378

5

مجله مطالعات علوم تربیتی دانشگاه بیرجند شماره اول سال اول

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای جوانان شهر همدان

بیرجند

1386

6

مجله سیاست داخلی سال اول شماره دوم

عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی و فرهنگی ارامنه جلفای اصفهان

تهران

1386

7

مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان جلد 23 شماره 2

تحلیل بر عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به تشکل ها و نهادهای فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد

اصفهان

1386

8

مجله علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان جلد 23 شماره 2

تحلیل بر عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به تشکل ها و ... (به زبان انگلیسی)

اصفهان

1386

9

فصلنامه توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران دوره اول شماره دوم

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر میزان تمایل به مشارکت زنان بوشهر

اهواز

1385

10

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی شوشتر پیش شماره اول

عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

شوشتر

1385

11

پژوهشنامه انقلاب اسلامی سال ششم شماره 13

تأثیر تحولات صحنه نبرد در تداوم و پایان جنگ عراق

اصفهان

1385

12

فرهنگ همدان ویژه نامه جئانان سال دهم شماره 36 و 37

بررسی جامعه شناختی انزوای اجتماعی جوانان استان همدان

همدان

1383

13

مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان شماره 7

بررسی عوامل موثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان گمرک بندر انزلی

سمنان

1382

14

مجله گلپنگ اداره کل ارشاد اسلامی استان هرمزگان شماره 6 سال چهارم

الگوی برخورد مطلوب با جهانگردان

بندرعباس

1382

15

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز پیاپی 47

بررسی اثربخشی سازمانی مدارس آموزش و پرورش شهر اصفهان

شیراز

1385

16

مجله پژوهشی علوم انسانی جلد 25 شماره 4

چالش رهیافت های محرومیت مطلق و گزینش عقلانی در جامعه شناسی دین

اصفهان

1386

17

فصلنامه مطالعات جنگ نگین ایران سال اول شماره 3

تبلیغات از دیدگاه امام خمینی (ره)

1381

18

فصلنامه مطالعات جنگ نگین ایران سال دوم شماره 6

ارزش های دفاع مقدس : بسترها و موانع بالندگی

1382